GDPR

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas stránce www.domacimlekar.com (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení (pokud bude uvedeno)
– e-mail

2. Jméno, příjmení, název společnosti je nepovinné a každý vkládá své údaje na stránku a do fóra zcela dobrovolně. E-mailová adresa je při registraci, přidání komentáře či přidání komentáře do fóra povinná. Emailové adresy nebudeme nijak dále využívat, nebudeme zasílat newsletter ani je neposkytneme třetím stranám. Na webové stránce budou tyto údaje uchovávány do doby, než je jejich vlastník sám nesmaže nebo nepožádá o smazání.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zrušením osobního účtu na stránce www.domacimlekar.com nebo zasláním emailu s žádostí o zrušení osobního účtu.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět ,

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.