Poznámka mlékaře – jak se dříve sváželo mléko?

Při dopravě mléka musí býti dále k tomu přihlíženo, aby se mléko co nejméně otřásalo a pokud možno rychle na místo určené bylo dodáno. K tomu cíli užívá se v Německu, Dánsku atd. a částečně –ač dosud zřídka – i u nás pěkných, úhledných, a svému účeli dobře vyhovujících vozů.

VýstřižekProdává-li se mléko na ulici, zřízeny jsou vozy ty tak, že mléko, smetana neb podmáslí vyprazdňuje se z nádob v nich uzavřených pomocí kohoutků ven vyčnívajících a nápisem dotyčného druhu mléka označených.

Vozkovi neb prodavači nelze vozu na zámek uzavřeného otevříti. Vzadu opatřen bývá vůz schránkou na máslo. Vozy, v nichž se mléko v konvicích do skladů městských neb mlékáren dodává, upraveny jsou tak, že plné konvice do vozů vedle sebe se postaví a vůz se klíčem uzavře; prodavač v městě, otevřev svým klíčem, vůz vyprázdní; jest tedy libovolné otvírání vozu cestou zamezeno.

Vozy k dopravě mléka z kravínů neb nádraží do mlékáren liší se svou úpravou od vozů zmíněných. Silnými péry, kterými jsou vesměs vozy dopravní opatřeny, předejde se otřásání mléka; taktéž i vlivu vzduchu po dobu dopravy jest popsanými opatřeními zabráněno.  Berta Pichová-Poláková 1913

Vůz mlékařský
Vůz mlékařský

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.