Domácí mlékař II

Kniha Domácí mlékař II., která obsahuje 320 stran, tištěných na recyklovaném papíře, navazuje na 1. díl knihy Domácí mlékař.

Každému domácímu mlékaři, který začíná, doporučuji koupi knihy Domácí mlékař 1, neboť je zde v obecné části vysvětlen základ výroby, který je nezbytný pro zpracování všech druhů mléčných výrobků. Druhý díl knihy přináší v obecné části nové informace a v recepturové části obrovské množství nových receptur.

V knizie Domácí mlékař II se neopakuje obsah knihy Domácí mlékař! Oba díly spolu tvoří ucelený svazek. V obou dílech nalezneme receptury jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Druhý díl Domácího mlékaře není přepracovaným prvním dílem, nýbrž jeho plnohodnotným rozšířením.

  • Prvních 57 stran obecné části rozšiřuje obecnou část 1. dílu (informace se neopakují, kniha přináší informace nové a rozšiřující).
  •  Další část knihy je řazena do stejných kapitol jako kniha DM 1, přináší však zcela nové receptury.
  •  Na konci knihy se opět setkáme s  kapitolou – Vady při zpracování mléka ((informace se neopakují, kniha přináší informace nové a rozšiřující) a zcela novou částí – Nejčastěji kladené dotazy.
  •  Knihu uzavírá abecední seznam receptur z obou dílů Domácího mlékaře.
  •  Každá kapitola uvádí na začátku seznam receptur, se kterými se ve stejné kapitole setkáváme v knize DM 1.

Knihu Domácí mlékař II i knihu Domácí mlékař můžeme zakoupit zde.

  • Ilustracemi knihu zkrášlila Jentl Hadašová…… jelenhad@seznam.cz
  • Grafická úprava Petra Štípková………. v případě zájmu o grafické práce se obraťte na PETRA_STIPEK@volny.cz
  • Textová redigace Lucie Dastlíková …. .v případě zájmu o redigaci textu se obraťte na lachta.n@seznam.cz
  • Knihu vydalo nakladatelství Lukáš Hadaš – Analfabet

ISBN 978-80-905790-2-6
ISBN 978-80-905790-3-3 (soubor)
ISBN 978-80-905790-0-2 (1. svazek)

Co o knize píší ti, co si jí pořídili:

 

 

 

 

 

 

 

Další reakce